وب سایت سید محمد رضا موسوی خرد > درباره فعالیت ها > تحصیلات
شماره تماس
09126490919
پست الکترونیک
mousavikherad@gmail.com
تحصیلات
معادل دکتری شبکه و امنیت سایبری

( مهندسی مایکروسافت، مهندسی سیسکو، مهندسی پروسافت، مجتمع فنی تهران )

Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE)
Cisco Certified Network Associate - (CCNA)
Certified Internet Web Professional - (CIW)

 

دکتری مدیریت کسب و کار

( Doctor of Business Administration - DBA، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران )

 

کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار

( Master of Business Administration - MBA، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران )

 

کارشناسی ارشد تجارت الکترونیک

( تجارت الکترونیک، دانشکده فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی )

 

کارشناسی مهندسی فناوری شبکه های کامپیوتری

( مهندسی فناوری شبکه های کامپیوتری، دانشگاه صنایع ایران )

 

کاردانی فنی نرم افزار، برنامه سازی کامپیوتری

( فنی نرم افزار، برنامه سازی کامپیوتری؛ دانشگاه صنایع ایران )

 

دیپلم کامپیوتر

( کامپیوتر، هنرستان کارآمدان )

 

تربیت متخصص طراحی و پیاده سازی صفحات وب

 

 

 

Microsoft
Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE)
Microsoft ID: 6350607
https://www.microsoft.com

 

Cisco
Cisco Certified Network Associate - (CCNA)
CISCO ID: CSCO11497436
https://www.cisco.com

 

Prosoft
Master CIW Designer
CIW Professional Designer
Certified Internet Web Professional - (CIW)
Prosoft ID: 346282
https://www.ciwcertified.com

 

CIW Master Designer Professional

 

CIW Web Foundations Associate

 

CIW Web Design Professional

 

CIW Web and Mobile Design Professional

 

CIW Web Development Professional

 

CIW Web Security Professional

 

Web Page Design Methodology

 

Web Page Authoring Fundamentals

 

Active Directory Services

 

Windows 2003 Server

 

Network+ I

 

Network Infrastructure 2003 I

 

Network Infrastructure 2003 II

 

Basic Internet Fundamentals

 

Windows XP Professional

 

Networking Fundamentals

Asp.Net MVC Software Development CertificateStrategic Management | مدیریت استراتژیک

 

General Management | مدیریت عمومی

 

Master Of Business Administration (MBA)
Student of the Dr EbrahimNejad, Dr Michael Porter (MBA from Information Technologies Tehran )
https://www.mftplus.com


Forex Trading Certificate