وب سایت سید محمد رضا موسوی خرد > صفحه نخست
شماره تماس
09126490919
پست الکترونیک
mousavikherad@gmail.com

افتخارات حرفه ای

سید محمد رضا موسوی خرد بیش از دو دهه مشغول توسعه کسب و کار فناوری اطلاعات است و دهها کسب و کار را در هر گوشه ای از جهان کمک کرده و هدایت می کند.
او تجربه و مهارت های ارزشمندی را در کشورهای مختلف، بخش ها و شرکت ها و سازمان ها به دست آورده است. کار خود را به عنوان مدیر اجرایی آغاز کرده و سپس به مدیر ارشد، مدیرعاملی ارتقا یافته است.

   کمی بیشتر درباره افتخارات حرفه ای