وب سایت سید محمد رضا موسوی خرد > درباره فعالیت ها > افتخارات حرفه‌ای
شماره تماس
09126490919
پست الکترونیک
mousavikherad@gmail.com
افتخارات حرفه ای

سید محمد رضا موسوی خرد بیش از دو دهه مشغول توسعه کسب و کار فناوری اطلاعات است و دهها کسب و کار را در هر گوشه ای از جهان کمک کرده و هدایت می کند.
او تجربه و مهارت های ارزشمندی را در کشورهای مختلف، بخش ها و شرکت ها و سازمان ها به دست آورده است. کار خود را به عنوان مدیر اجرایی آغاز کرده و سپس به مدیر ارشد، مدیرعاملی ارتقا یافته است. و توانسته با توسعه کسب و کار افتخاراتی را بدست آورد که بخشی از آنها عبارتند از : 

 


فعالیت گسترده در عرصه فناوری اطلاعات از سال 77

تجربه در زمینه تکنولوژی های آموزشی از سال 78

از بنیانگذاران تجارت الکترونیک در ایران

مدیر برتر ایران

کارآفرین برتر ایران

مدیر برتر آموزش و مهارت ایران

بزرگان رضایتمندی مشتری ایران

شرکت جام زندگی به عنوان برند شایسته ملی

انستیتو سیمای رشد به عنوان برند شایسته ملی

تقدیرنامه ها
کارآفرین برتر ایران

کارآفرین برتر ایران
جام زندگی به عنوان برند شایسته ملی

جام زندگی به عنوان برند شایسته ملی
مدیر برتر ایران

مدیر برتر ایران
مدیر برتر آموزش و مهارت ایران

مدیر برتر آموزش و مهارت ایران
بزرگان رضایتمندی مشتری ایران

بزرگان رضایتمندی مشتری ایران
تندیس ها
بزرگان رضایتمندی مشتری ایران

بزرگان رضایتمندی مشتری ایران
برند شایسته ملی

برند شایسته ملی
مدیر برتر آموزش و مهارت ایران

مدیر برتر آموزش و مهارت ایران
کارآفرین برتر ایران

کارآفرین برتر ایران
تندیس ها

تندیس ها